REKLÁMOK:
Bélyegző
on-line
azonnal

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Munkavállalók
Munkaadók
Üzemeltető

Az A-Z Állásportálon történő regisztráció önkéntes és díjmentes.

NYILATKOZAT

Munkavállaló

Munkavállalóként
a regisztrációs gomb megnyomásával, egyidőben
hozzájárulok illetve tudomásul veszem az alábbiakat:

  1. Hozzájárulok, hogy adataim, csatolt dokumentumaim bekerüljenek az A-Z Állásportál adatbankjába.

  2. Hozzájárulok, hogy a regisztrációm (jelentkezésem) során közölt adataimat és a csatolt dokumentumaimat a munkám iránt érdeklődő munkaadók megismerjék.

  3. Kötelezem magam, hogy csak saját nevemben regisztrálok (jelentkezem) az A-Z Állásportálon

  4. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és nem sértik az erkölcsi normákat.

  5. Tudomásul veszem, hogy a First Lady Kft.- mint üzemeltető - az állás keresésemmel kapcsolatban semmilyen kötelezettséget vagy garanciát nem vállal.

  6. Tudomásul veszem, hogy a regisztrációm (jelentkezésem) nyomán érkező állásajánlatok tartalmáért minőségéért a First Lady Kft. - mint üzemeltető - felelősséget nem vállal tekintettel arra a körülményre, mely szerint a First Lady Kft. nem tudja garantálni, hogy az adatokat felhasználó cégek a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak és erkölcsi normáknak megfelelően járnak el.

  7. Jogomban áll az állásportál adatbankjában elhelyezett személyes adataimat, - beleértve a csatolt dokumentumaimat is - módosítani, archiválni, újból aktiválni, hosszabbítani vagy törölni.

  8. Az A-Z Állásportálon történő regisztráció önkéntes.

 

Munkaadó

Munkaadóként
a regisztrációs gomb megnyomásával az alábbi kötelezettségeim és jogaim lesznek érvényben:

Általános szerződési feltételek:

1./ Az álláshirdetés feladása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak, ill. az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról irányadóak.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.)
Kormányrendelet hatálya alá tartozik, amely szerint elektronikus megrendelés
esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

2./ Kijelentem, jogosult vagyok cégadatokat regisztrálni az A-Z Állásportálon.

3./ Tudomásul veszem, hogy csak a jogosultságomnak megfelelő céget regisztrálhatok az A-Z Állásportálon.

4./ Kijelentem, hogy vállalom - a mindenkor feladott - fizetésköteles hirdetés árának határidőre történő kiegyenlítését.

5./ Kijelentem, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

6./ Kijelentem, hogy amennyiben a portál védett állományába történő illetéktelen behatolás nyomán károm keletkezik, a First Lady Kft. felé semmi nemű kártérítési igénnyel nem lépek föl.

7./ Kijelentem, hogy a hirdetéseimben szereplő adatok a valóságnak és tartalmuk tekintetében az általános erkölcsi normáknak és a jó ízlésnek is megfelelnek és nem sértik a vallási, etnikai, kisebbségi csoportok önérzetét. Ellenkező esetben eltűröm, hogy a portál operátora hirdetésemet azonnal eltávolítsa.

Adatvédelmi nyilatkozat:

1./ Kijelentem, hogy az általam megszerzett személyes adatokra vonatkozó információkat a mindenkori érvényben lévő, "A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról" (1992 évi LXIII.) valamint a mindenkori érvényben lévő "Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során" (1998 évi VI.), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvények szellemében és azok betartásával kezelem.

2./ Kijelentem, hogy a birtokomba jutott adatokat bármely okból az arra nem jogosult személynek vagy szervezetnek még betekintésre sem adom ki.

Üzemeltető

Üzemeltetőként,

a First Lady Kft kijelenti, hogy a rendszerben tárolt információkat a mindenkori érvényben lévő, "A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról" (1992 évi LXIII.) valamint a mindenkori érvényben lévő "Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során" (1998 évi VI.) törvények szellemében és azok betartásával kezeli.

___________________________________________________________________

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-61056/2012.