Határidős céges feladatok 2013 január hónapra

Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény idén márciusban hatályba lépett módosításában a már működő gazdasági társaságok, cégbejegyzésre kötelezett más szervezetek számára 2013. február 1-ig adott haladékot a következő feladatok elvégzésére:

1. Székhely / Telephely használati jogosultság igazolása.
2. Tagok, ügyvezetők személyi adatainak bejelentés
3. Kézbesítési megbízott bejelentése.

Csak magára a feladatra hívjuk fel a figyelmet. Indokolt lehet a cégvezetők, és az ügyfelek felé jelezni e lassan beérő feladatot - a mulasztásnak e téren is súlyos adminisztratív következményei lehetnek.

1. Székhely / Telephely használati jogosultság igazolása

A Cégbíróság felé a cég maga kell, hogy nyilatkozzon a székhelye, telephelye használatának jogszerűségéről. A törvény nem kívánja meg, hogy a nyilatkozat kiterjedjen a használat jogcímére, sőt azt sem, hogy a nyilatkozat az ingatlan feletti rendelkezési jog jogosultjától származzon.
A cég nevében természetesen a mindenkori törvényes képviselő jogosult megtenni a nyilatkozatot.

Továbbra is feltétel a legalább teljes bizonyító erejű magánokirati forma.
A nyilatkozatot ügyvéd elektronikus úton jelenti be a Cégbíróságnak.
A katás vállalkozásoknak a telephely-felülvizsgálatot ezen kötelező feladathoz kapcsolódva annál is inkább célszerű elvégezni - és a már nem használt telephelyeket töröltetni - egyéni vállalkozóknak, egyéni cégeknek, betéti és közkereseti társaságoknak egyaránt, mert esetükben a székhelytől eltérő településen található telephely után a kata alatt helyi iparűzési adót kell fizetni - önkormányzatonként 2,5 millió forint adóalap után.

2. Tagok, ügyvezetők személyi adatainak bejelentés

Ha még nem tette volna a cég, a tagjaik és ügyvezetőik adóazonosító jelét, illetve adószámát, valamint születési idejét kell bejelenteni. Ez is ügyvédi feladat és elektronikus úton teljesíthető.

3. Kézbesítési megbízott bejelentése

Ez a feladat csak azokat a cégeket érinti, ahol a tagok vagy a vezető tisztségviselők között külföldi jogi személy vagy más társaság, illetve belföldi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy szerepel. Számukra magyarországi lakóhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat kell bejelenteni. Ez is ügyvédi feladat, elektronikusan teljesíthető.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ellenőrzi a rendőr a kgfb-szerződést is a közúti ellenőrzéskor

A KRESZ ugyanakkor kiegészül azzal az előírással, hogy a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelynek van érvényes kötelező felelősségbiztosítása.
Egy másik jogszabály-tervezet a kgfb-törvényt módosítja. Eszerint az ellenőrző hatóság a kgfb-szerződés meglétét elektronikus úton, a kötvény-nyilvántartóból kérdezi le. Az is bekerült a törvénymódosító tervezetbe, hogy a jármű üzemben tartója köteles a kgfb-szerződés meglétét tanúsító eszközt átadni az ellenőrző hatóságnak. Külön rendelet rögzíti majd, hogy mi lehet ez az eszköz.